* 1.NEDEĽA (v mesiaci) - zasvätená Srdciam Ježiša a Márie

05.04.2015 09:48

13.11.1997 nás Panna Mária pozvala vykonať si Pobožnosť prvých siedmich nedieľ a dáva nám prisľúbenia:
     Môj drahý anjel, anjeli moji! 
     Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú srdce môjho Syna a taktiež aj moje srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním. 
     Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec – radostný, bolestný a slávnostný, a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.

Martin dodáva, že keď Panna Mária povedala vetu: 

„Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané (Srdce Ježišove a Panny Márie) nevďačnosťou a opovrhovaním.“

– vtedy roztvorila ruky a videl Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie dobodané tŕňmi.

www.avemaria.sk/dechtice/?page=mb

 
1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku) 
 
“Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli.
Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach
a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci.
Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa.
 Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!”

 
 
Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia)
začína púť modlitieb na horu Boričky,
kde sa zjavuje Panna Mária (so Svätými) … okolo 14 hod.
 
https://patrologia.fatym.com/storage/201011250541_Kr%C3%A1lovna%20pomoci.jpg

PANNA MÁRIA (KRÁĽOVNÁ POMOCI) S JEŽIŠKOM NA RUKÁCH
 
PANNA MÁRIA sa zjavila s Ježiškom na rukách (12.12.1994)
“Moje drahé deti !
Som tu s vami. PRINÁŠAM VÁM SVOJHO SYNA. Prijmite Ho. Milujem vás.”
JEŽIŠKO : “Prichádzam k vám. Iba tí ma môžu naozaj prijať, ktorí mi otvoria srdce. Milujem vás.”
 
https://fatym.com/storage/201204031435_Martijn-245x300.jpg
 
“Moje drahé deti ! Deti, zvyknite si na tento POZDRAV, aby vám bol samozrejmosťou.”
Martin : “Mami, aká si len dnes KRÁSNA.”
 
Panna Mária : “Deti, vo mne je ukrytá láska, ktorá nekonečne miluje, pretože kto miluje, nepozná hriech a nenávisť. Preto deti, milujte sa, aby ste žiarili krásou. Deti, prichádzam k vám teraz nepretržite, skrze lásku k vám. A preto vás chcem vyzvať, ABY STE POVEDALI AJ INÝM, ABY PRIŠLI SEM – DO MOJEJ PRÍTOMNOSTI. Bude záležať už len na ich srdciach. Milujte nezištne, to znamená, aby ste načakali za vašu lásku – lásku, lebo mnohokrát sa vám vráti nenávisť, ale preto, aby ste mali väčšie potešenie z lásky. milujem vás, nekonečne vás milujem.” (26.9.1995)
 
POSOLSTVO PRE VŠETKÝCH – VŠETCI SME POZVANÍ NA ZJAVENIE a to na : 1. NEDEĽU PO 1. PIATKU
 
“Moje drahé deti ! Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu.
Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje.
JA SOM KRÁĽOVNÁ POMOCI. Chcem vám pomôcť tak ako aj môj Syn.
Želala by som si, aby ste sem prichádzali KAŽDÚ 1. NEDEĽU V MESIACI A TO VŽDY PO 1. PIATKU. Milujem vás a ďakujem za všetko.”
“Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.” (viz.Martin)