13.7. (júl) Sviatok Panny Márie "Tajomnej Ruže" pre zasvätené osoby (klerici)

16.07.2017 09:43

"Prajem si, aby 13.júl každého roku bol slávený vo všetkých rehoľných inštitútoch.

Tento deň nech je oslavovaný zvláštnymi modlitbami, svätou omšou, svätým prijímaním, svätým ružencom a hodinou adorácie.

Prajem si, aby v každom rehoľnom spoločenstve alebo v rehoľnom inštitúte boli duše, ktoré by žili v hlbokej oddanosti modlitbe, a ktoré by tak vyprosovali milosť, aby žiadne povolanie nebolo stratené.

Prajem si, aby sa tam nachádzali i také duše, ktoré by veľkodušne a s láskou ponúkali všetky skúšky a utrpenie ako pokánie za urážky spôsobené nášmu Pánovi dušami zasvätenými Bohu, ktoré žijú v ťažkom hriechu.

Prajem si, aby i ďalšie duše ponúkli celý svoj život ako obeť za všetky zrady, ktorými trpí náš Pán od tých kňazov, ktorí sa dopúšťajú zrady." (Panna Mária - Pierine Gilli - 24.11.1946 Montichiari - Taliansko)

 

Viac o zjaveniach "Tajomnej Ruži": modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/news/a13-den-v-mesiaci-modlitba-panny-marie-tajomna-ruza/