* 19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín - Svätá omša

20.07.2015 19:08

letný         /   zimný čas

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

VIDEO-ZÁZNAM na ŽIVO v Medjugorí

KLIKNITE NA : medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html

VIDEO sa spustí až v určený čas: 17:00 hod.

POZOR !!! Modlitbový program v Meedjugorí sa mení podľa okolností.

https://www.zachej.sk/uploads/images/full/4f9ff92f2a8989d7b202326896a7bc97.jpg

VIDEO - " Prežívaj sv.omšu " - zo zjavení Cataliny Rivas

 

„Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie.

Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha …, 7x Otče náš …, 7x Zdravas Mária …, 7x Sláva Otcu …, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)