20. výročie zjavení Panny Márie v Dechticiach (pri Trnave)

09.08.2015 09:24
https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/08/Dechtice2.jpg
20. výročie zjavení

Pozývame Vás na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 15.8.2015 o 15:00 na Svätodušnici. Tento krásny sviatok by sme chceli osláviť spoločne s Vami ako poďakovanie za nekonečnú Božiu Lásku, že si vzal Pannu Máriu s telom i dušou do neba a zároveň chceme upriamiť naše srdcia na vzdávanie chvály Bohu, že Panna Mária prichádza medzi nás už 20 rokov a že nás neustále svojou láskou privádza k Ježišovi.

Ako prípravu ku jej sviatku Vás pozývame zapojiť sa do deviatnika. - uviť kyticu modlitieb pre Pannu Máriu, ktorý bude pozostávať z rozjímaní nad posolstvami Panny Márie a účasti na sv. omši a sv. prijímaní počas týchto dní. Rozjímania si môžete stiahnuť TU.

15. augusta sa budeme spoločne modliť na Svatodušnici Korunku Božieho Milosrdenstva a všetky sv. ružence, budeme piesňami chváliť Pána a Jeho nesmierne milosrdenstvo a lásku. Predpokladaný koniec programu je okolo 18:00.
Keďže je tento deň prikázaný sviatok, prosíme všetkých, aby sa zúčastnili na sv. omši pred púťou a tak posilnení Eucharistiou mohli naplno prežiť tento sviatok.
Zároveň prosíme všetkých šoférov automobilov a autobusov, aby si ich nechali na určených parkoviskách (obec, cintorín, družstvo), nakoľko sú už priestory okolo Svätodušnice v chránenej prírodnej lokalite.
Pripravujme sa s vďačnosťou na tento sviatok.
https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/08/DECHTICE-foto-11.jpg
Pridané: 28.07.2015
Posolstvo z 15. júla
Dňa 15. júla 2015 odovzdala Panna Mária posolstvo prostredníctvom Martina. Toto posolstvo nájdete v sekcii Posolstvá a tiež aj TU.

Pridané: 28.07.2015
Pieseň ku Kráľovnej pomoci
Ponúkame Vám znotovanú verziu a texty piesne ku Kráľovnej pomoci.
Oslavujem Boha aj touto piesňou vďaky za Jeho dobrodenia.
Pieseň si môžete stiahnuť TU

Pridané: 05.08.2012
Hľadáme
Hľadáme ľudí ochotných pomôcť nám pri rôznych organizačných záležitosťiach počas pútí na prvých nedeliach, ako aj pri ďalších záležitostiach.
V prípade, že ste ochotní nám pomôcť, napíšte nám mail na dechtice [zavinac] avemaria [bodka] sk.

Vďaka Vám.
vizionári

www.avemaria.sk/dechtice/

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGuA-rVPBcfYS5j1QuwiBSj8Xj2TZxrxVejolkHDeaVYK2jqx9

Výročný deň zjavení

Prvé stretnutie s Pannou Máriou vo výročný deň zjavení 15.augusta 1995 bolo pri kríži. Vtedy sa Panna Mária predstavila ako Blahoslavená Panna Mária – Kráľovná Pomoci.
     Od roku 1996 sa vo výročný deň zjavení stretávajú vizionári s Pannou Máriou na vŕšku Svatodušnic – na mieste pokoja.
     Na piate výročie zjavení 15.8.2000 oznámila Panna Mária posolstvo, v ktorom nám ponúka útočište v spojených srdciach Ježiša a Márie. Zároveň dáva prísľub ochrany vďaka zasväteniu sa ich láske. Povedala:

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a Ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu – našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá, aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

Toto posolstvo je jedným z hlavných posolstiev Dechtíc – Kráľovná Pomoci nanovo ponúka svetu svoju ochranu skrze zasvätenie sa Božskému Srdcu Pána Ježiša a Jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Keďže 15. august je pracovným dňom, obvykle sa pútnici stretávajú priamo na Svatodušnici v popoludňajších hodinách. Tento deň je slávnostným dňom, nakoľko je aj sviatkom Nanebovzatia Panny Márie. Preto sa vizionári spolu s pútnikmi pripravujú na stretnutie s Matkou Božou hlavne modlitbou, a to modlitbou všetkých svätých ružencov tak, ako si to Panna Mária želala. Medzi desiatkami sv. ruženca sa rozjíma o posolstvách , ktoré nám zanechala Matka Božia v predošlých rokoch a spoločnými piesňami vzdávame vďaku Bohu, ktorý dovolil, aby ku nám mohla Kráľovná Pomoci prichádzať.

Presný program na najbližšie výročie – pozri sekciu Oznamy → Aktuálne.

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/08/DECHTICE-foto-90.jpg