* 23 – 24:00 / 00 – 01:00 hod. / Osobná modlitba (na konci dňa)

20.07.2015 19:19

Zimný čas / letný čas

23 – 24:00 / 00 – 01:00

https://www.medjugorje.ws/sk/messages/monthly/2003/

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 1989 [O]

Drahé deti! Dnes vás osobitne žehnám svojím materinským požehnaním a prihováram sa za vás u Boha, aby vám dal dar obrátenia srdca. Roky vás volám a povzbudzujem k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, a vy ste takí chladní. Preto, milé deti, prosím vás, prijmite s vážnosťou a prežívajte posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac medzi vami a keď už vás nebudem viac viesť ako neisté dieťa pri prvých krokoch. Preto, milé deti, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a uskutočňujte ich v živote! Milujem vás, a preto vás všetkých pozývam na cestu spásy s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
***

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2001 [O]

Drahé deti! V tomto čase milosti vás pozývam, aby ste sa ešte viac priblížili Bohu prostredníctvom vašej osobnej modlitby. Využite čas oddychu a dožičte svojej duši a svojim očiam oddych u Boha.Vyhľadajte pokoj v prírode a objavíte Boha Stvoriteľa, ktorému sa budete môcť poďakovať za všetky stvorenia, a potom nájdete radosť vo svojom srdci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!
***

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2003 [O]

Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Obnovte svoju osobnú modlitbu, a zvláštnym spôsobom proste Ducha Svätého, aby vám pomohol modliť sa srdcom. Prihováram sa za vás všetkých, milé deti, a všetkých vás pozývam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo vás sa obnovia a modlitba sa im stane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Posolstvá Panny Márie v Dechticiach pri Trnave

https://www.avemaria.sk/dechtice/?ooa=q0o8&page=pva

27.02.1996 – prostredníctvom Márie

Deti moje,
aby ste vydržali pôst o chlebe a vode, tak ráno si prizvite Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu, ktorú som vám dala, lebo pôst je veľmi, veľmi potrebný. Milujem vás, veľmi, veľmi vás milujem. Ja zostávam po celý deň vo vašich domovoch prítomná.
S Pannou Máriou som sa modlila Sláva Otcu.

***

25.03.1996 – prostredníctvom Martina

Drahé deti,
dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za tých, ktorí nechcú prijať Božiu lásku, ako veľký dar, pretože oni zapríčinia zlobu a pohromu vo svete. Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas’ Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer tak isto túto modlitbu, ako vďakyvzdanie za celý deň. Touto modlitbou, drahé deti, som vás učila modliť, preto ju prijmite a modlite sa ju i naďalej. S Bohom, drahé deti, milujem vás.

***

04.04.1996 – prostredníctvom Márie – Zelený štvrtok

Detičky moje drahé a milované!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes je vás tu o niečo viac ako inokedy. Vy viete, že si od vás žiadam pôst o chlebe a o vode. Pôst si žiadam vždy v stredu a v piatok. Deti prichádza doba, ktorá pre vás nie je dobrá – je veľmi, veľmi zlá. Ja som vaša Matka a prichádzam sem, aby som vám pomohla. Keď chcete vydržať pôst, prizvite si Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu 7 krát Otče náš, 7 krát Zdravas’ Mária a 7 krát Sláva Otcu, táto modlitba veľmi pomáha. Modlitba svätého ruženca vám vždy pomôže ak máte ťažkosti, bôle, žiale a premôže i chorobu. Ale modlitba musí vychádzať z čistého srdca, teda má byť modlená srdcom, a je to modlitba i proti zlému. Deti, nezabúdajte na každodennú modlitbu. Hlavne sa modlite za duchovného vodcu, ktorého som si ja vybrala a za vašu dedinu, veľmi sa modlite. Potrebná je svätá spoveď a svätá omša, aby ste mohli prijať Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil z hriechu. Deti, potešte sa, lebo náš Pán vstane z mŕtvych. Ľudia sa v tejto dobe neboja Boha a Pána môjho Syna a stále ho urážajú hriechmi. Deti, už som vás veľa vyzývala a prosila, ale vy ma nepočúvate. Deti, veľmi vás prosím, pri tomto posolstve zachovajte pokoj.
S Bohom, detičky drahé. S Bohom v pokoji. S Bohom

***

10.11.1996 – prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované detičky!
Deti, ako veľmi dobre viete, už viackrát som vám vravela, aby ste sa každé ráno i večer modlili modlitbu jedného Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas’ Mária a 7x Sláva Otcu. Ale keďže sa túto modlitbu ešte stále pravidelne nemodlíte, tak vás chcem znovu vyzvať, aby ste sa túto modlitbu začali modliť a to takto: Každé ráno akonáhle vstanete, tak sa ju pomodlite. Tie dni, ktoré sa modlíte doma so svojou rodinou, tak si ju pridajte do modlitieb, ktoré sa modlíte. V tých dňoch, v ktorých ste spojené, tak vy sa túto modlitbu predmodlievajte a ostatní budú odpovedať.

***

17.08.2000 – prostredníctvom Simony

Moje milované dietky.
Žehnám vás. Deti, dnes by som vám opäť chcela pripomenúť dôležitosť svätej spovede. Nezabúdajte na túto sviatosť, moje deti, v ktorej je vám prostredníctvom kňaza všetko odpustené. Deti, pripravujte sa na túto sviatosť s láskou a svedomite a to i každodenným spytovaním svedomia. Deti, vo svätej spovedi sa odbremení nielen vaša duša ale i telo. Nielen duša a srdce budú čisté, ale i vaše skutky budú naplnené láskou a radosťou. I ľudia budú vidieť, že sa vo vás udiala premena. Deti, Boh čaká, že prídete s radosťou a pokorou a on vám všetko odpustí, on vás čaká s otvorenou náručou a chce, aby ste spočinuli v objatí jeho nesmiernej lásky. Tak veľmi vás milujeme, nesmierne vás milujeme.
Ďakujem vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.