MAGNIFICAT - Chválospev Panny Márie

05.04.2015 09:32

Magnificat - Radosť duše v Pánovi
(Lk 1, 46-55)

 

 

 

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.