MODLITBY k Panne Marii

31.03.2015 23:11

Memorare sv. Bernarda

Rozpamätaj sa, sv. Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
že by bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu
a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal.
Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,
Matka, Panna pannien,
sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,
ja úbohý hriešnik.
Matka večného Slova, nezavrhni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

 

MAGNIFICAT 

Chválospev Panny Márie

 

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.Viac tu: https://modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/news/magnificat-chvalospev-panny-marie/