MODLITBY k Ježišovi Kristovi

31.03.2015 23:16

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu


Ó Pane Ježišu Kriste,
Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
zverujem tento úmysel:
(tu vzneste svoju prosbu)

Zhliadni len na mňa,
a potom nech vládne Tvoje Najsvätejšie Srdce.
Kiež rozhodne Tvoje Najsvätejšie Srdce...
Počítam s Ním... Dôverujem Mu...
Vrhám sa k nohám Jeho Milosrdenstva...

Pane Ježišu!
Neopustíš ma v nešťastí.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
dôverujem v Teba.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
verím v Tvoju lásku ku mne.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
príď Tvoje Kráľovstvo.
Ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
modlil som sa už o mnoho dôkazov
Tvojej priazne a zakúsil Tvoju pomoc,
ďakujem Ti za to.

Teraz ťa opäť úpenlivo prosím: vezmi môj úmysel
a vlož ho do Svojho Najsvätejšieho Srdca.
Keď ho večný Otec uvidí
pokrytý Tvojou Drahocennou Krvou,
ničoho neodoprie.
Potom už to nebude prosba moja, ale Tvoja.

Ó Ježišu, ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
v Teba vkladám svoju nádej.
Nedaj mi nikdy zahynúť.