MODLITBY k svätým anjelom

31.03.2015 23:13

 

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel
chráň nás v boji a pomáhaj nám v zápase
s úkladným nepriateľom našej spásy, satanom.
Ty, slávne knieža nebeského vojska,
Božou mocou zvrhni ho do večnej priepasti
i s jeho anjelmi, zlými duchmi,
ktorí sa na skazu duší potulujú vo svete.
Amen.