*NEDEĽA - Boh Otec hovorí ... bl.m.Eugenia Ravasiova

28.09.2014 10:32

https://files.boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/200000014-0a9cf0b95f/P1010017.JPG

"Prajem si, aby jeden deň - alebo aspoň nedeľa - bol zasvätený uctievaniu mojej Osoby pod menom: "Otec celého ľudstva".

Pre tento sviatok si prajem zvláštnu omšu a zuvláštny obrad. Nie je ťažké nájsť odpovedajúce texty v Písme svätom. Ak zvolíte pre tento zvláštny obrad nedeľu, prajem si 1.nedeľu v auguste. Ak dáte prednosť všednému dňu, rád by som, aby to bolo vždy siedmy deň rovnakého mesiaca.

Prajem si, aby všetci duchovní vzali na seba úlohu šíriť túto úctu a predovšetkým si prajem, aby ma dali ľuďom poznať takého, aký som a aký vždy pre nich budem - to znamená ako najnežnejšieho a najviac milujúceho zo všetkých otcov..." (1.6.1932)

https://files.boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/200000015-84d9885d24/P1010018.JPG

"Žiadam každého, aby sa zúčastnil liturgie - omši svätej - to mi robí veľké potešenie!  Neskôr vám ponúknem niekoľko krátkych modlitieb, nechcem vás však preťažovať! Najdôležitejšie bude, že ma budete uctievať ako som vám povedal - ustanovením sviatku k mojej pocte a službou vykonávanou s jednoduchosťou naozajstných detí, vášho Boha Otca, Stvoriteľa ľudského rodu.." (12.8.1932) 

https://www.magnificat.sk/old/mrosa/0705/pictures/16_1a.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Eugenia_Ravasio.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-A5MZ4zTmSTA/UBq8MU-HA1I/AAAAAAAAAOo/esha5YMEMM0/s200/eugenia_ravasio_a.jpg

Blahoslavená Matka Eugénia Alžbeta Ravasiová

 

https://laurentius-media.gloria.tv/mx/media-395405-7.jpg?upstream=justina-media.gloria.tv%2Fg&sum=6jjl-72TcxmVNmpqpOPsog&due=1450656000

POSOLSTVÁ v el.podobe