SEPTEMBER (1.Nedeľa v mesiaci po 1.piatku) - Púť chorých na zjavenie Panny Márie do Dechtíc

08.12.2015 13:02

20.08.1995 - prostredníctvom Martina (Dechtice)

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, prajem si, aby ste v septembri, prvú nedeľu v mesiaci, na posvätený vrch vyniesli chorých - aspoň tých, ktorých poznáte a mohli by ísť. Aby ste sa pripravovali na moje zjavenie celú nedeľu v mene slávenia Božského Srdca milosti, lebo Ježiša vám stále prinášam, a chcem vám ho prinášať. Prinášam vám ho aj sem vždy. Milujem vás. Deti a ešte to, že cez ruženec, keď máte ruky nad hlavou, majte dlane roztvorené k miestu zjavenia. S Bohom, deti moje.

www.avemaria.sk/dechtice/?ooa=p5o8&page=pva