Sviatok spojených Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie / Jún - Nedeľa po sviatku Srdca Pána Ježiša a Panny Márie (pohyblivý sviatok)

25.07.2015 13:38

https://stephanus-media.gloria.tv/9r/media-303852-2.jpg?upstream=monika-media.gloria.tv%2Fd&sum=XygyiNFjOwtzRgiYaiereA&due=1482192000

Ježiš Kristus - o.Montfort Okka

"Ustanovím osobitný deň pre slávnosť dvoch sŕdc lásky. (Neskôr povedal: V nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Srdcia Ježišovho a pamiatke Nepoškvrneného Srdcia Panny Márie.) V tento deň budú obe Srdcia zahrnuté a prebodavané menšími obetami a modlitbami a ich krv potečie do očistca. Všetkých, ktorí nosia pečať Sŕdc lásky, pritiahnem k sebe ako magnet."

www.mojakomunita.sk/web/modlidba-2-srdc

https://site-132111.mozfiles.com/files/132111/medium/image_103.JPG