* UTOROK / Deň zasvätený presvätej Tváre Ježiša Krista

07.11.2014 08:34

 

Ježiš Kristus – Gabriela Bossis 3.9.1940

“Utorok – prežívaj ho s Kráľovnou anjelov a s anjelmi, aby si spolu s nimi dala zadosťučinenie za svoje hriechy a za hriechy iných.”

 

Ježiš kristus – Pierina

“Znovu ti darujem svoju Svätú Tvár, hneď ju obetuj svojmu nebeskému Otcovi.

Želal by som si,aby sa najmä v utorok uctievala moja svätá Tvár.

Chcem, aby sa utorok pred popolcovou stredou vyhlásil za sviatok k úcte mojej svätej Tváre.”

Posolstvá, vyhlásenia a pobožnosti k svätej Tváry Ježiša Krista sú na tejto stránke: 

https://sites.google.com/site/jezisnasespasa/modlitby/ucta-k-presvete-tvari-jezise-krista

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)       

Osobná modlitba (na zač.dňa) 00:00 – 01:00 / 23:00 – 24:00

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/19/streda-20-6-2012-osobna-modlitba/

letný       /   zimný čas 

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/23/9-hodina-ducha-svateho/

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/27/12-hodnia-na-poludnie-12-1300-11-1200-liturgia-hodin-svata-omsa/

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/29/15-hodina-bozieho-milosrdenstva-2/

VEČERADLO s Pannou Máriou

Každodenný večerný program v Medjugorie (BiH)

https://www.medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/molitveni-raspored/

letný         /   zimný čas

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/16/veceradlo-s-pannou-mariou/

VIDEO-ZÁZNAM na ŽIVO v Medjugorí

KLIKNITE NA : Live streaming Medjugorje – Smooth player

VIDEO sa spustí až v určený čas: 18:00 hod. (letný čas)

21.03.1995 – prostredníctvom Martina

“Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Veľmi by som si želala, aby sem prišli deti. Do mojich očí sa vtláčajú horké slzy a srdce sužuje vaša zloba. Deti, prečo ste také zlé? Som vaša Matka a prosím vždy svojho Syna, aby vás netrestal, aj keď ho do trestania stále nútite svojimi hriechmi. On vás nechce trestať. Duše v očistci vedia, ako je to, keď zraňujete Pána, a preto prosia o jeho veľké milosrdenstvo. Okolo seba rozširujete zlosť. Prečo sa nechcete dať preniknúť veľkou láskou Boha? Prečo ho stále urážate? Modlite sa. Prosím, neurážajte Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Modlite sa každý utorok k Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sú každodenne od všetkých hriešnikov tak urážané. Modlite sa za hriešnikov, veľmi sa za nich modlite.”

***

31.05.1996 – prostredníctvom Martina

“Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti,
     budem každý utorok a piatok viesť túto skupinu posolstvami, preto že ste, drahé dietky, upadli. Chcem vám povedať, aby sa každý z vás každé ráno a večer modlil modlitbu 1x Verím, 7x Otče náš, 7x Zdravas’ Mária a 7x Sláva Otcu. Aby ste si zvykli aspoň pol hodinu každé ráno a večer na modlitbu. Ráno poproste Stvoriteľa o silu do celého dňa a večer, ako vďakyvzdanie za prežitý deň, lebo Boh vám dáva veľké milosti každý deň.
     Drahé deti, dnes ste sa modlili i na úmysel môjho hlavného príchodu sem. Predstavila som sa ako Kráľovná Pomoci. Pomohla som môjmu Synovi na jeho ceste a s ním som vykupovala svet. Preto ma Boh povýšil na Spoluvykupiteľku sveta.”

https://www.avemaria.sk/dechtice/?ooa=p6o5&page=pva

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988 [O]

 
Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
 
Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

 

Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu

  

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme. Pre svoje sväté srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali.

Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na naše srdcia – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. Amen 

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó. Najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

Uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

Amen.

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)