Večerný modlitbový program ( 18-21:00 / 17-20:00 )

16.07.2015 17:10

VEČERADLO  S   PANNOU MÁRIOU

„Objavujme vždy znovu a znovu svoje kňazstvo vo svetle Eucharistie!

Pomáhajme znovu objavovať tento poklad našim komunitám pri každodennom celebrovaní

svätej omše a najmä pri tej slávnostnejšej

na nedeľných zhromaždeniach.“

(Pápež: Ján Pavol II. / „List z Večeradla“ č.15)

————————————————————————————

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes.

Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

Modlitbový program v Medjugorí

 

  https://www.medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/molitveni-raspored/

 

VIDEO LIFE – NAŽIVO – každodenný večerný program v kostole sv.Jakuba v Medjugorí (BiH)

 

  https://www.medjugorje.hr/hr/multimedija/tv-web/

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí …“

(11.11.1998 / Pápež: sv.Ján Pavol II.)

*       *       *

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

Letný čas / zimný čas

——————————————————————————————————————————-

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

2O-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

—————————————————————————————————–

  „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši.

Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha …, 7x Otče náš …, 7x Zdravas Mária …, 7x Sláva Otcu …, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)