* NEDEĽA (Zasväťme deň Pánovi)

11.05.2014 08:32

https://www.fatherspeaks.net/images/mother_eugenia.jpghttps://www.magnificat.sk/old/mrosa/0705/pictures/16_1a.jpg

"Prajem si, aby jeden deň alebo aspoň nedeľa bol zasvätený uctievaniu mojej osoby pod menom: "Otec celého ľudstva."

 

Pre tento sviatok si prajem zvláštnu omšu a zvláštny obrad. Nie je ťažké nájsť odpovedajúce texty v Písme svätom. Ak zvolíte pre tento zvláštny obrad nedeľu, prajem si 1.nedeľu v auguste. Ak dáte prednosť všednému dňu, rád by som, aby to bolo vždy siedmy deň rovnakého mesiaca.

Prajem si, aby všetci duchovní vzali na seba úlohu šíriť túto úctu a predovšetkým si prajem, aby ma dali ľuďom poznať takého, aký som a aký vždy pre nich budem - to znamená ako najnežnejšieho a najviac milujúceho zo všetkých otcov..."

(1.7.1932 / Boh Otec - sr.Eugenia Ravasiova)

 

"Žiadam každého, aby sa zúčastnil liturgie - omši svätej - to mi robí veľké potešenie!  Neskôr vám ponúknem niekoľko krátkych modlitieb, nechcem vás však preťažovať! Najdôležitejšie bude, že ma budete uctievať ako som vám povedal - ustanovením sviatku k mojej pocte a službou vykonávanou s jednoduchosťou naozajstných detí, vášho Boha Otca, Stvoriteľa ľudského rodu.." (12.8.1932) 

 

https://www.images-chapitre.com/ima3/original/754/33860754_6617287.jpg

"Nedeľa - vznášaj sa ako dym horiaceho zrniečka tymianu - ako čisté velebenie Boha, do lona blaženej svätej Trojice. Takto rob - ty malá moja dušička." (3.9.1940 / Ježiš Kristus - Gabriela Bossis)

https://cache.boston.com/bonzai-fba/Original_Photo/2008/03/20/1206042773_4692.jpg

"V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien. Iní pracujú v nedeľu celé leto. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto,  aby sa vysmievali z náboženstva."

ignac-antiochijsky-004-men.jpg
sv.Ignác Antiochijský

IX.

1. I když setrvávali při starém řádu[5], nová byla jejich naděje. Neslavili již židovskou sobotu, nýbrž den Páně[6], v němž se skrze něho a jeho smrt zrodil i náš život. Někteří to popírají. My jsme prostřednictvím tohoto mysteria uvěřili a pro toto tajemství zůstáváme učedníky jediného našeho učitele, Ježíše Krista. 2. Jak budeme moci bez něho žít? Jeho duchovními žáky byli i proroci. Očekávali jej jako svého učitele. A proto, že ho očekávali, vzkřísil je z mrtvých, když přišel.  

revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1645

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2013/08/DechticePannaM%C3%A1ria.gif

Panny Márie som sa pýtal, čo mám povedať, keď nám hovoria ľudia, ako sa môže zjavovať toľkým?
   Drahé deti,
   ak to bude potrebné, zjavím sa v každom dome. Potom povedala:
   Drahé dietky,
   pozývam vás každý piatok na pobožnosť krížovej cesty a každú nedeľu modliť sa na vrch Svätodušnica ruženec ku Kráľovi Pokoja. Prijmite moje pozvanie. (6.6.1996 - prostredníctvom Martina - Panna Mária v Dechticiach)

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/08/DECHTICE-foto-70.jpg

Moje drahé deti!
   Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela naučiť ruženec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:
   1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
   2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
   3. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
   4. Ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní lásky a pokoja.
   5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
   S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.

23.01.1996 - prostredníctvom Martina

 

https://t3.aimg.sk/pokec/fotoalbumy/07/448455199_ce38d51a7f01f014c764fd929a8786b5.jpg?t=LzEwMHgxMTA%3D&h=-RsY2Nuo1z63KOIt92BYZA&e=2145916800

Moje drahé deti!
   Som veľmi, veľmi šťastná, že ste sem prišli. Môžem vám povedať, že s nedeľňajšími obetami som tak veľmi spokojná, že by som si želala túto obeť opakovať každú nedeľu. Satan v týchto chvíľach nemal žiadnu moc. Keďže som si vybrala vás, túto moju skupinu, chcela by som vám dať pokyny:
   1. Nech každý z vás osobitne celý deň chváli Boha za každodenné milosti - ráno, na obed a večer, za všetko sa mu poďakuje a nemá z ničoho strach, lebo Boh a ja budeme zvláštnym spôsobom s ním.
   2. Pokladám za nutnosť denne sa modliť tri ružence s najväčším spojením s mojím Nepoškvrneným Srdcom.
   3. I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.
   4. Kto má nejaké ťažkosti, nech sa o ne podelí s celou skupinou, aby ste si navzájom pomohli.
   5. S nikým sa nehnevať a vždy sa milovať bratskou láskou, aby sa láska mohla šíriť ďalej.
   6. Zdržať sa pôžitkárskych vecí, televízie, sladkostí a najmä alkoholu a zbytočných vecí.
   Milujem vás a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

18.07.1995 - prostredníctvom Martina

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2012/08/DECHTICE-foto-901-150x150.jpg

Moje drahé deti!
   Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!
   Panna Mária bola veľmi smutná a nakoniec plakala.

7.08.1995 - prostredníctvom Martina

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/06/dechtice-600x346.jpg

Moje drahé deti!
   Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
   Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.

15.08.1995 - prostredníctvom Martina

https://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2014/04/Dechtice-6.4-23-600x346.jpg

Moje drahé deti!
   Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, prajem si, aby ste v septembri, prvú nedeľu v mesiaci, na posvätený vrch vyniesli chorých - aspoň tých, ktorých poznáte a mohli by ísť. Aby ste sa pripravovali na moje zjavenie celú nedeľu v mene slávenia Božského Srdca milosti, lebo Ježiša vám stále prinášam, a chcem vám ho prinášať. Prinášam vám ho aj sem vždy. Milujem vás. Deti a ešte to, že cez ruženec, keď máte ruky nad hlavou, majte dlane roztvorené k miestu zjavenia. S Bohom, deti moje.

20.08.1995 - prostredníctvom Martina

https://fatym.com/storage/201305081240_Dechtice%20pr%C5%AFvod.jpg

Moje drahé deti!
   Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes by som vás chcela povzbudiť opäť k pôstu. Ako je potrebná modlitba srdca a ako je potrebný pokoj, tak je aj potrebný pôst. Bez pôstu by ste neboli tam, deti, kde ste dnes. S pôstom, deti, sa môžu Božie plány plniť v celosti. Preto, deti, postite sa najmä ten týždeň, pred nedeľou v mesiaci, keď máte ísť ku krížu. Žehnám vás pokojom od Svätého Ducha.
   Milujem vás a s Bohom, dietky.

26.10.1995 - prostredníctvom Martina

https://www.avemaria.sk/dechtice/photos/Boricky/10.JPG

Môj drahý anjel, anjeli moji!
   Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú Srdce môjho Syna, aj moje Srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
   Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec - radostný, bolestný a slávnostný a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.
   Keď Panna Mária povedala vetu: "Pozri môj anjel, aké sú dobodané a došľahané (Srdce Ježišove a Panny Márie) nevďačnosťou a opovrhovaním." - vtedy roztvorila ruky a videl som Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie dobodané tŕňmi.

13.11.1997 - prostredníctvom Martina

https://www.napri.sk/stranky/dechtice/_obr/Boricky.JPG

Moje deti!
   Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu - našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
   Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

https://blog.sme.sk/blog/8255/201450/Image011.jpg

15.08.2000 - prostredníctvom Martina - 5. výročie zjavení

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 /Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 /Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Hodina Adorácie - uzdravenia + sv.ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 /Osobná modlitba (na konci dňa)