*ŠTVRTOK - Deň zasvätený najsvätejšej sviatosti oltárnej

02.04.2015 08:25

https://www.kumran.sk/images/on_a_ja_bos.jpg

 

"Štvrtok - buď malou obetnou hostiou so mnou. 

Buď takou obetou, ktorá spieva. 

Hľadaj dychtivo, ako lakomec príležitosti na drobné obety. 

Takto obnov v sebe znovu a znovu ducha obetavosti." 

(3.9.1940 / Ježiš Kristus - sr.Gabriela Bossis)

 

https://3.bp.blogspot.com/_kEFTmMk3e5c/SwNh3MGlooI/AAAAAAAABY8/wPRvYMZkbbs/s1600/Gabrielle-Bossis.jpg

 

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 /Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 /Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Hodina Adorácie - uzdravenia + sv.ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 /Osobná modlitba (na konci dňa)         

 

 

VEČERADLO s Pannou Máriou

Každodenný večerný program v Medjugorie (BiH)

https://www.medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/molitveni-raspored/

letný         /   zimný čas

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

 

VIDEO-ZÁZNAM na ŽIVO v Medjugorí

KLIKNITE NA : Live streaming Medjugorje – Smooth player

VIDEO sa spustí až v určený čas: 17:00 hod. (letný čas)

POZOR !!! Zmena času pre večerný modlitbový program.

Panna Mária v Dechticiach

31.08.1995 – prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem dnes povedať toto: Ak máte starosti, bolesť, trápenie, odovzdajte to Bohu. Naučte sa starosti odovzdávať Bohu. On je milosrdný a láskavý Otec a s radosťou pomôže svojmu dieťaťu. Milujem vás a ďakujem vám, že ste vypočuli výzvu k svätej spovedi.
Dieťa, moje zjavenie bude vo štvrtok pretrvávať cez ruženec, lebo je potrebné pre vás odovzdávať štvrtkové posolstvo. Ostatné dni sa ti zjavím tak, ako som ti povedala – po ruženci. A ak bude potrebné posolstvo, odovzdám ho i v ostatné dni cez týždeň. Na prvú nedeľu odovzdám posolstvo na celý mesiac. Milujem vás a zostávam s vami.

11.01.1996 – prostredníctvom Martina

“Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti, chcem vám dnes povedať, keďže mnohé máte veľa výhovoriek cez pôst, že vás pozývam k väčšej modlitbe. Cez pôst sa viacej modlite, aby ste z ochotnej lásky k Bohu dokázali vydržať tento pôst až do konca. Pozývam opäť celú farnosť i všetky deti k pôstu a modlitbe. Dietky, želám si, aby ste častejšie adorovali pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Panna Mária mi povedala:

Každý štvrtok, prijmite moje pozvanie a želanie.
     S Bohom, dietky, s Bohom. Milujem vás.”

18.01.1996 – prostredníctvom Márie

“Moje dietky milované!
     Ďakujem vám, že sa viete pre mňa obetovať a prichádzate sem každý štvrtok.

Milujem vás. Deti, keby ste vedeli, aké milosti dostávate.

Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.”

06.02.1997 – prostredníctvom Jozefa

“Deti, v tomto mojom dnešnom posolstve, vás chcem pozvať,

aby ste chodievali každý štvrtok na svätý ruženec a na svätú omšu.

Deti, chodievajte každý mesiac na svätú spoveď.

Keď nebudete chodievať na spoveď, diabol vás ovládne a vy sa nebudete môcť dostať z jeho moci.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

ZÁZRAK

(Matka Ježiša Krista vizionárke Conchita z Garabandalu-Španielsko / r.1963)

 ŠTVRTOK  (20:30 hod.)

“V Cirkvi sa v ten deň udeje nejaká UDALOSŤ , (Dogma-Koncil)

a ZÁZRAK bude po nej nasledovať v TEN ISTÝ DEŇ”.

“ZÁZRAK sa stane vo ŠTVRTOK , 20:30 hod. a potrvá 15 minút.” 

Viac tu: https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/zazrak/

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988 [O]

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam kmodlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme. Pre svoje sväté srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali.

Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na naše srdcia – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. Amen

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó. Najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

Uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

Amen.

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)