*PIATOK - Deň zasvätený Božiemu Srdcu Ježiša Krista

06.03.2015 07:42

https://www.kumran.sk/images/on_a_ja_bos.jpg

"Piatok - patrí celkom môjmu Srdcu.

Piatok, ktorý mi priniesol také, veľké utrpenie, nech je pre teba samá sladkosť."

(3.9. september 1940 / Ježiš kristus - Gabriele Bossis)

https://3.bp.blogspot.com/_kEFTmMk3e5c/SwNh3MGlooI/AAAAAAAABY8/wPRvYMZkbbs/s1600/Gabrielle-Bossis.jpg

 

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 /Osobná modlitba (na zač.dňa)

01-02:00 / 00-01:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 /Sväty ruženec + sv.zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 /Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín + Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Hodina Adorácie - uzdravenia + sv.ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 00-01:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)